Funkcjonalności

ZASOBY

GLPI zbiera informacje do centralnej bazy danych umożliwiając bardzo szczegółowe opisanie zasobów oraz utworzenie sieci powiązań.
System zbiera dane elementów jak:

Komputery
Monitory
Oprogramowanie
Urządzenia sieciowe
Urządzenia
Drukarki
Telefony
Tonery

ZGŁOSZENIA

Profesjonalna linia wsparcia użytkowników zgodna z ITIL. Zarządzanie incydentami, bazą wiedzy. Rozliczanie czasów realizacji zgłoszeń.
System zawiera elementy modułu jak:

Zgłoszenia
Problemy
Zmiany
Planowanie
Statystyki
Formularze
Zgłoszenia powtarzalne

ADMINISTRACJA

Uzupełnienie zasobów o niezbędne dane administracyjne w postaci kontaktów, licencji i inne. To tylko niewielka część zawartości systemu.
Podstawowe podkategorie to:

Licencje
Budżety
Dostawcy
Kontakty
Dokumenty
Linie
Certyfikaty
Centra obliczeniowe

Kluczowe elementy systemu

Zarządzanie wieloma podmiotami (multi-location, multi-structure)
Zarządzanie wielojęzyczne (dostępne 45 języków)
Obsługa wielu użytkowników
Inwentaryzacja komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania i wszelkich powiązanych komponentów
Zarządzanie administracyjne i finansowe
Zarządzanie licencjami (zgodne z ITIL)
ITIL ServiceDesk (użytkownicy końcowi, technicy)
Raporty statystyczne w PNG, SVG lub CSV
Zarządzanie firmami i powiązanymi z nimi kontaktami
Zarządzanie umowami i dokumentami
Zintegrowana baza wiedzy
Funkcje śledzenia i monitorowania zarządzania biletami i żądaniami
Generator raportów: sprzęt, sieć lub interwencje