Nie mogę skasować domeny z listy GLPI...

Nie mogę skasować domeny z listy GLPI…

W odniesienieu do waszych pytań o błąd usuwania domeny z inwentarza.

W wersji GLPI 10.0.0 usunięcie domeny nie jest możliwe bez przestawienia uprawnień w profilu Super-Admin (zakładamy że taki masz przypisany do swojego użytkownika).

Zwróć uwagę, że po instalacji systemu, profil Super-Admin, który powinien mieć wszystkie dostępne uprawnienia nie posiada zaznaczonych kilkunastu opcji z menu uprawnień.

Dotyczy zakładki „Zarządzanie” oraz „Wsparcie”.

Warto sprawdzić czy zaznaczone zostały wszystkie opcje dostępne w panelu przed dalszą konfiguracją GLPI.