Zarządzanie zasobami

GLPI to niesamowite narzędzie ITSM typu Open Source, które pomaga w planowaniu i zarządzaniu IT w łatwy sposób. Pozwala także uzyskać pełną kontrolę nad incydentami, problemami, żądaniami, zmianami, projektami, zasobami IT, budżetem i wydatkami firmy. GLPI ma wiele gotowych funkcji do obsługi aż 12 procesów ITSM, ponad 150 wtyczek oraz API. Dzięki tym funkcjom jesteśmy w stanie dostarczać, wdrażać i zapewniać wsparcie dla przedsiębiorstw o atrakcyjnym stosunku jakości do ceny.

Masz pytania? Napisz biuro@nomino.pl

WSPARCIE ITSM PRZEZ GLPI

Zarządzanie incydentami
Macierz priorytetów oparta na pilności i wpływie
Automatyczne przypisywanie zleceń
Oś czasu i statystyki
Rozwiązywanie incydentów z bazy wiedzy
Siatka relacji do problemu, zmian, zadań, projektów i elementów konfiguracji
Łączenie zleceń(rodzic – dziecko)
Statystyki satysfakcji

Realizacja zleceń i zarządzanie dostępem
Łatwe tworzenie formularzy
Formy dynamiczne
Zatwierdzenia
Szablony zleceń
Portal samoobsługi (formularz zgłoszenia serwisowego, śledzenie statusu, FAQ, rezerwacje)

Zarządzanie problemami
Kategoryzacja i ustalanie priorytetów
Wyszukiwanie rozwiązań z bazy wiedzy
Jedno kliknięcie pozwala zapisać rozwiązanie do bazy wiedzy
Link do zdarzenia, zmiany i elementu konfiguracji
Link do dokumentów
Śledzenie i planowanie zadań problemowych
Śledzenie kosztów

Zarządzanie zasobami usług i konfiguracją
Predefiniowane szablony zasobów
Relacje między aktywami
Linki do incydentu, problemu, zmiany i bazy wiedzy
Rezerwacje
Lokalizacje na mapie
Zarządzanie centrum danych
Informacje finansowe i administracyjne

Zarządzanie zmianą
Zarządzanie zadaniami, zatwierdzenia CAB
Predefiniowane szablony zadań
Niestandardowe formularze RFC
Śledzenie kosztów i alokacja budżetu
Link do zdarzenia, problemu, projektu i elementu konfiguracji
Link do bazy wiedzy i dokumentu

Zarządzanie poziomem usług
SLA i raportowanie
SLA i OLA dla zgłoszeń incydentów i usług
Automatyczne powiadamianie o progach SLA / OLA
Ankiety użytkownika
Raporty out-of-box

Zarządzanie dostawcami
Informacje o dostawcy i kontaktach
Zarządzanie umowami, w tym śledzenie kosztów
Link do obsługiwanych elementów konfiguracji
Link do powiązanych incydentów, problemów, zmian,
Link do bazy wiedzy

Zarządzanie finansami
Budżetowanie według lokalizacji
Śledzenie finansowe (wartość, amortyzacja, TCO, numer zamówienia, gwarancja …)
Śledzenie kosztów (incydent, zgłoszenie serwisowe, problem, zmiana, projekt)
Alokacja kosztów budżetu według typu elementu konfiguracji

Zarządzanie projektami
Zadania projektowe i śledzenie podprojektów
Planowanie łącznie GANT
Śledzenie kosztów
Link do zarządzania zmianami i elementów konfiguracji
Zarządzanie kontraktami

Zarządzanie wiedzą
Zarządzanie wiedzą wewnętrzną i FAQ dla użytkowników końcowych
Zarządzanie dostępem zdefiniowane przez właściciela artykułu
Związek z kategoriami i elementami konfiguracji
Zintegrowany edytor WYSIWYG
Wyszukiwanie

Zarządzanie wydajnością
Planowanie zasobami ludzikimi
Rezerwacja elementów konfiguracji
Zarządzanie zasobami (licencje, miejsce w szafie, w magazynie, …)