Zarządzanie jednostkami

Byty (JEDNOSTKI) bardziej przypominają budynki. Mogą też mieć różne reguły biznesowe. Zazwyczaj technicy lokalni dla danej jednostki nie podróżują między jednostkami. Teraz, jeśli masz technika „root”, umieszczasz go wyżej w hierarchii jednostki, aby mógł widzieć wszystkie jednostki podrzędne oraz widzieć zgłoszenia poniżej nich i działać na nich.