Zarządzanie licencjami (SAM)

Zarządzanie licencjami oprogramowania to nowoczesna praktyka biznesowa, która staje się coraz bardziej niezbędna dla każdej organizacji, która musi zagwarantować zgodność licencji i poprawić zwrot z inwestycji. Aktualne i wiarygodne informacje dotyczące licencji oprogramowania mają kluczowe znaczenie dla każdej organizacji IT.

Narzędzie to zapewnia zaawansowaną automatyzację licencjonowania, przyspieszając codzienne zadania menedżerów oprogramowania i zapewniaja prawidłowe obliczanie skomplikowanych wskaźników licencji. Menedżer licencji zapewnia, że ​​organizacja uzyskuje maksymalny zwrot z inwestycji w zakup oprogramowania, często oszczędzając firmom do 30% wydatków na oprogramowanie.

Obejmuje również:

  • zarządzanie certyfikatami
  • zarządzanie dokumentami
  • spis domen
  • inwentaryzacja urządzeń
  • kontakt i dostawcy