Aktualizacja GLPI

Aktualizacja GLPI do wersji 9.4.5

Nowa wersja GLPI 9.4.5 i nowe możliwości.

  • dodano możliwość linkowania PDU do biletów,
  • naprawiono kilka problemów z wyszukiwaniem
  • naprawiono import grup z  LDAP,
  • naprawiono łączenie obiektów ITIL w zależności od statusu
  • naprawiono problemy z synchronizacją wiadomości e-mail z Active Directory


Milestone do wersji 9.4.5


Pobierz wersję GLPI 9.4.5