grupa czy jednostka GLPI

Grupa czy Jednostka – struktura organizacyjna GLPI

Wstępem

Aby zrozumieć, jak działa GLPI, musisz zrozumieć różnice pomiędzy jednostką a grupa w systemie. Postaramy się wytłumaczyć tak tak prosto jak to jest możliwe.

Bardzo ważne jest zrozumienie znaczenia tych pojęć na etapie regułowania i automatyzacji GLPI. Szczególnie w zasobach biznesowych reguł dla zgłoszeń.

Jednostka (drzewo struktury)

Jej nadrzędnym zadaniem jest odseparowanie dostępów do zgromadzonych zasobów w systemie. Pozwalają dzielić lub izolować użytkowników w ramach ich własnych przestrzeni poruszania się w GLPI.

Jeśli obsługujesz inne firmy to GLPI może pomóc zinwentaryzować ich zlecenia i zasoby w ramach ich własnej jednostki. Ty jako root kontrolujesz całość (rekursywnie) a klient widzi tylko to co jest do niego przypisane.

Jednostkami możesz także podzielić firmę między fizycznymi lokalizacjami, oddzielnymi budynkami.

Jeśli nie masz CRM-a, jednostki pomogą ci podzielić klientów, podwykonawców czy nawet leady sprzedażowe.

Grupa

Grupy to jednostki organizacyjne wewnątrz jednostek. Możesz je użyć do zgrupowania użytkowników w ramach jakiejś grupy. Mogą to być grupy w organizacji lub działy. Z powodzeniem możesz użyć grupę przy ewidencji dostępów do dysków sieciowych, licencji grupowych czy grup klientów.

Łącząc GLPI z AD, uzyskasz listę grup zaimportowanych z Active Directory

Grupę możesz potrzebować, przypisując realizatora do zgłoszenia lub zasobu. Oczywiście pamiętasz, że zgłoszenie może zostać przypisane do grypu, użytkownika lub dostawcy.