Wtyczki GLPI

Instalacja agenta Fusion Inventory dla Rocky Linux

Wstępem

Instalacja dotyczy inwentaryzacji systemu Centos 8 / Rocky Linux. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania na maszynie z systemem Linux.

Agent Fusioninventory jest generycznym agentem wieloplatformowym. Może wykonywać szeroki zakres zadań związanych z zarządzaniem, takich jak lokalna inwentaryzacja, wdrażanie oprogramowania lub wykrywanie sieci. Może być używany samodzielnie lub w połączeniu z kompatybilnym serwerem (OCS, GLPI, OTRS) działając jako scentralizowany punkt kontrolny.

Instalacja

UWAGA: Kopia zapasowa systemu obowiązkowa zanim zaczniesz zabawę na serwerze…

Repo RHEL 8

subscription-manager repos --enable codeready-builder-for-rhel-8-$(arch)-rpms
dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

Power Tools


dnf config-manager --set-enabled PowerTools</p>
dnf install epel-release epel-next-release

Instalacja agenta Fusion

dnf install fusioninventory-agent fusioninventory-agent-task-inventory

Start Agenta

systemctl start fusioninventory-agent
systemctl enable fusioninventory-agent

Przydatne komendy:

% fusioninventory-agent --server localhost
# wysyła inwentaryzację na serwer np: OCSa

% fusioninventory-agent --server http://localhost/plugins/fusioninventory/
# wysyła dane na serwer po http


% fusioninventory-agent --local /tmp
# wpisuje dane inwentaryzacji do /tmp directory

% fusioninventory-agent --local /tmp --html
# Użyj --html aby utworzyć plik HTML

% fusioninventory-agent

# natychmiastowa inwentaryzacja

% fusioninventory-agent --delaytime 60 -d
# Jeśli ustawiono PROLOG_FREQ na NIE, wybierz czas między wykonaniem a --delaytime opóźnienie kontaktu agenta z serwerem [domyślnie 3600 sekund]

Konfiguracja agenta

vim /etc/fusioninventory/agent.cfg

i tutaj:

# kontakt z serwerem
server = https://adres_serwera/plugins/fusioninventory/

# zapisuje wyniki
local = /tmp

#jakiś tak
tag = (jakaś nazwa agenta w tagu)

Jeśli nie popełniałeś błędu, jest szansa, że wywołując agenta poprzez komendę  fusioninventory-agent, zobaczysz wynik w ewidencji GLPI (Zasoby > Komputery)

CRON

Do poprawnego działania Fusion na GLPI, musisz ustawić cron-a (crontab -e)

* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/front/cron.php &>/dev/null

Konfiguracja wtyczki Fusion serwera GLPI

Konfiguracja dla agentów zawiera takie informacje jak:

  • częstotliwość synchronizacji , minimum 1 na godzinę
  • połączenia SSL lub nie
  • czas zapisu logów

SSL Let’s Encrypt

Używasz SSL Lets Encryptowego? Wyłącz sprawdzanie SSLa w konfiguracji agenta. Bez tego może nie mieć ochoty połączyć się do serwera GLPI.


no-ssl-check = 1

w pliku

vim /etc/fusioninventory/agent.cfg