ITAM a ITSM w praktyce

ITAM a ITSM w praktyce

Czym jest ITAM?


Podobnie jak w przypadku większości rzeczy w obszarze zarządzania IT, jeśli poprosisz dziesięć osób o definicję ITAM, prawdopodobnie otrzymasz jedenaście różnych definicji.

Tak więc prosto jak to możliwe:

Jest to inwentaryzacja i efektywne zarządzanie wszystkimi zasobami informatycznymi w całym cyklu ich życia. Od zakupu aż do utylizacji.

Zasadniczo to się niewiele zmieniło. Najnowsze wytyczne ITIL v4 ITSM obejmują również ITAM, definiując go jako:

Celem praktyki zarządzania zasobami IT jest planowanie i zarządzanie pełnym cyklem życia wszystkich zasobów IT, aby pomóc organizacji zmaksymalizować wartość, kontrować koszty, zarządzać ryzykiem, wspierać podejmowanie decyzji o zakupie, ponownym użyciu, wycofaniu i zbyciu aktywów oraz spełniać wymogi regulacyjne.

Źródło: AXELOS, „ITIL Foundation: ITIL v4” (2019)

W jaki sposób ITAM odnosi się do ITSM?


Zanim spojrzymy na ITSM kontra ITAM, musimy przyjrzeć się bliżej samemu ITSM. W końcu nie wszyscy mogą wiedzieć, czym on jest.

Zestaw wyspecjalizowanych możliwości organizacyjnych zapewniających wartość dla klientów w postaci usług.

Źródło: AXELOS, „ITIL Foundation: ITIL v4” (2019)

Kluczową rzeczą do zapamiętania jest to, że ITAM i ITSM mają podobne cele pod względem końcowych wyników. zasoby IT zawsze były postrzegane jako „rzeczy”, które należy „policzyć i kontrolować”, podczas gdy w przypadku usług IT zawsze główny nacisk kładziono na jakość świadczenia usług i wsparcia.

Zawsze istniało pewne nakładanie się ITAM i ITSM, biorąc pod uwagę, że zasoby IT są wykorzystywane do świadczenia usług IT. Niektóre usługi IT mogą być teraz również zarządzane i traktowane jako zasoby IT (i odwrotnie). Weźmy na przykład pod uwagę usługi w chmurze.

Praktyka planowania i zarządzania pełnym cyklem życia wszystkich zasobów IT.

Źródło: AXELOS, „ITIL Foundation: ITIL v4” (2019)

Różnica między ITAM a ITSM


Najpopularniejsze wersje wskazówek dotyczących najlepszych praktyk dla ITAM i ITSM zostały stworzone przez różne i niepowiązane ze sobą strony. Co więcej, organizacje, które przyjęły oba style zarządzania IT, mogą je całkowicie oddzielić w dwóch ekosystemach: jeden koncentruje się na zasobach, a drugi na usługach.

Zarządzanie zasobami IT (ITAM) i Zarządzanie usługami IT (ITSM) mają kluczowe znaczenie dla każdej sprawnie funkcjonującej organizacji, która wykorzystuje zasoby IT do wspierania celów biznesowych. Dzięki odpowiednim narzędziom jak GLPI, procesy IT obsługujące zbiory i zasoby IT mogą zostać zautomatyzowane, co zwiększy wydajność i kontrolę, a jednocześnie zmniejszy koszty i błędy popełniane podczas wykonywania zadań przez pracowników.