Lista komputerów użytkownika - nowa wtyczka GLPI

Lista komputerów użytkownika – nowa wtyczka GLPI

Wstępem

Scenariusz wtyczki, zakładał wyświetlenie listy komputerów do których użytkownik był przypisany w czasie całego okresu swojej pracy.

Typ połącznia: API / Wtyczka

Wersja GLPI: 9.5.4 – 9.5.6

Działanie

Kompatybilność: GLPI v9.5.4 do 9.5.6

Wtyczka uzupełnia funkcjonalność parsowania logów w zakresie wymaganych danych do listy.