One-Time Secret - nowa wtyczka GLPI

One-Time Secret – nowa wtyczka GLPI

Nowa wtyczka GLPI – One-Time Secret – umożliwia bezpieczne dzielenie się hasłem za pomocą popularnego serwisu https://onetimesecret.com/

Aby rozpocząć pracę z wtyczką:

 • instalacja wtyczki w katalogu plugins
 • rejestracja na stronie https://onetimesecret.com/
 • konfiguracja wtyczki w ustawieniach ogólnych GLPI – zakładka One-Time Secret

Dla wersji GLPI 9.5.0 i wyższa

Po kliknięciu w link, hasło wyświetlane jest tylko raz.

Do pobrania na GitHub

Edycję treści śledzenia możesz wykonać w pliku: /inc/secret.class.php

    $fup = new ITILFollowup();

                $content = __('Twoje hasło jednorazowe,','onetimesecret')."<br><br>".__('','onetimesecret')."<br><br>";
                $content .= __('Nie otwieraj hasła jeśli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś je przypadkowo.','onetimesecret')."<br><br><br><br>";
                $content .= __('Twoje hasło jednorazowe','onetimesecret')." ";
                $content .= "<a href='".$text."'>".__('Link do hasła jednorazowego','onetimesecret')."</a>."."<br><br><br><br>";

                if($params["passphrase"]!=""){
                    $content .= __('','onetimesecret')."<br><br>";
                }
                $content .= __('Pamiętaj:','onetimesecret')."<br><ul><li>".__("Hasło może być wyświetlone tylko raz, potem zniknie z listy.",'onetimesecret')."</li>";
                $content .= "<li>".sprintf(__('Link wygaśnie w ciągu 24 godzin od jego wygenerowania.','onetimesecret'),$params["lifetime"])."</li></ul>";
                $content .= "<br>". __("One Time Password,",'onetimesecret');