Profile GLPI

Profile GLPI

Wstępem

Profil to jedna z najważniejszych funkcji w konfiguracji GLPI. To on nadaje użytkownikom określone prawa dostępów.

W GLPI możesz zarządzać profilami z menu Administracja > Profile

Profil jest powiązany z…


Użytkownikiem lub Jednostką (Rekursywnie lub Dynamicznie).
Aby przekazać prawa powiązane z profilem wszystkim podmiotom podrzędnym (podjednostkom), profil przypisany do użytkownika musi być ustawiony na rekursywnie.

Możliwe jest również przypisanie użytkownikowi wielu profili. Ułatwia weryfikację ustawień i nie wymaga przelogowywania.

Znajdziesz kilka profili już przygotowanych do użycia:

Kierownik
Technik
Hotliner
Samoobsługa
Superadministrator

SuperAdmin

Ten profil ma wszystkie prawa!
Ważne: Jeśli profil superadministratora zostanie usunięty lub jeśli uproszczony interfejs jest powiązany z tym profilem, dostęp do konfiguracji GLPI może zostać trwale utracony.


Administrator

Ten profil ma prawa administracyjne dla całego GLPI. Nałożono na nią pewne ograniczenia na poziomie konfiguracji reguł, oraz innych elementów, które mogą zmienić zachowanie GLPI.

Technik

Ten profil odpowiada profilowi ​​używanemu przez technika konserwacji. Ma dostęp do odczytu inwentarza oraz do helpdesku, umożliwiając pracę z kolejką zgłoszeń.

Kierownik

Profil ten łączy elementy profilu Technik poprzez dodanie elementów pozwalających na zarządzanie zespołem i organizacją (przypisywanie biletów…)

Hotliner

Ten profil odpowiada profilowi, który moglibyśmy nadać dla usługi Hotline – Obsługa telefoniczna. Umożliwia wprowadzanie biletów i śledzenie ich.

Samoobsługa (Self-Service)

Ten profil jest najbardziej ograniczony. Jest również jedynym, który ma inny interfejs (uproszczony) Ten profil jest zapisany jako profil domyślny.

Nowy profil

Podczas tworzenia nowego profilu, możliwy jest wybór pomiędzy dwoma interfejsami, standardowym interfejsem GLPI i interfejsem uproszczonym. Uproszczony interfejs ma ograniczone menu, dając dostęp domyślnie tylko do rejestracji biletów (zgłoszeń) oraz FAQ. Interfejs ten jest powszechnie używany przez użytkowników końcowych, pracowników firm nie mających realnych potrzeb w kontekście zarządzania zebranymi zasobami.

Zmień hasło

Dzięki tej funkcji użytkownik będzie mógł zmienić swoje hasło za pomocą ikony – Ustawienia Osobiste.


Ważne: jesli nie zaznaczysz opcji zmiany hasła, użytkownik straci możliwość jego uaktualnienia. (ustawienia profilu)

Ustawienia dostępów

Ustawienia dostępów wymaga cierpliwości. Mamy wiele do odklikania. Ważne aby weryfikować profil po zmianach.