Timezone GLPI – problem z dostępnością stref czasu GLPI 9.5.0

Timezone GLPI – problem z dostępnością stref czasu GLPI 9.5.0

Każdy, kto ma za sobą standardową instalację GLPI od wersji 9.5.0, spotkał się problemem niedostępności stref czasowych. (Access to timezone database (mysql) is not allowed)

Skutkiem tego, część akcji automatycznych nie będzie pracowała poprawnie (powiadomienia) oraz zostaje domyślny czas dla France/Paris.(logi i czasy przyjęcia zleceń)

Sprawdzone rozwiązanie:

Wywyłaj:

mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo/right |mysql -u root mysql -p

Logowanie do bazy:

mysql -u root -p

Sprawdzenie użytkowników:

mysql> SELECT user FROM mysql.user;

Nadaj uprawnienia:
GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO ’user’@’localhost’;

FLUSH PRIVILEGES;

Synchronizacja (wywołaj w katalogu głównym instalacji GLPI):

bin/console glpi:migration:timestamps

Jeśli ciągle nie działa, sprawdź ustawienia czasu bazy danych.

vim /etc/my.cnf

i ustaw

default-time-zone = 'Europe/Warsaw’

Gotowe 🙂

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]