Aktualizacje GLPI

Timezone GLPI – czyli strefy czasu w systemie

Każdy, kto ma za sobą standardową instalację GLPI od wersji 9.5.0, spotkał się problemem niedostępności stref czasowych. (Access to timezone database (mysql) is not allowed)

Skutkiem tego, część akcji automatycznych nie będzie pracowała poprawnie (powiadomienia) oraz zostaje domyślny czas dla France/Paris.(logi i czasy przyjęcia zleceń)

Sprawdzone rozwiązanie:

Ustawienia stref czasowych

Aby powiadomienia GLPI działały poprawnie, musisz skonfigurawać poprawne strefy czasowe w systemie.

Ustawienia > Ogólne > Domyślne wartości

Konfiguracja dostępów bazy danych:

mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo/right |mysql -u root mysql -p

Sprawdź użytkownika i nadaj uprawnienia

sudo mysql -u root -p

select user from mysql.db;
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_name` TO 'instalacja'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

I gotowe

Na koniec, sprawdź inne brakujące elementy w module Ustawienia > System

Masz pytania? Odwiedź nas na forum grupy wsparcia GLPI Polska na Facebooku.

Źródło: https://glpi-install.readthedocs.io/en/latest/index.html