Trendy ITSM na rok 2022

Trendy ITSM na rok 2022

Opracowanie przygotowane przez AnalyticsRaport zawiera:

  • Automatyzacja z wykorzystaniem AI
  • Strategie Gartnera
  • Rosnące zapotrzebowanie na zarządzanie tożsamością przez MŚP i administrację publiczną
  • Automatyzacja z wykorzystaniem AI
  • People first: czyli ITSM w służbie pracownikom 
  • Capture, analyze, monetize
  • Monitoring zachowań w internecie IoB (Gartner)
  • Agile w ITSM (Gartner)
  • ITSM będzie coraz szerzej wychodzić poza IT
  • Paszportyzacja sieci

Trendy ITSM 2022

Opracowanie przygotowane przez Analytics – oddział zajmujący się analizą trendów i statystyk w obszarach ITSM, szczególnie dotyczą rozwoju systemów wsparcia ITSM firmy GLPI polska Analiza potwierdzona i zweryfikowana z raportami Gartnera oraz SDI. Statystyki i raporty zebrane zostały w oparciu o dane zebrane w trakcie pracy z ponad setką przedsiębiorców i firm w Polsce.