hutchin wdrożenie - GLPI.pl

Wdrożenie GLPI do fabryki Hutchinson w Łodzi

Zostało zrealizowała szkolenie dla działu obsługi informatycznej firmy Hutchinson w Łodzi.
Hutchinson jest grupą o światowym formacie, liderem w branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej i produktów powszechnego użytku.

Zakres szkolenia obejmował dobre praktyki obsługi Help Desk w oparciu o mechanizmy rejestracji i ewidencji zleceń w systemie GLPI.