RHEL/CentOS 8: # yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm # dnf install epel-release # subscription-manager repos --enable "codeready-builder-for-rhel-8-$(arch)-rpms" # dnf config-manager --set-enabled powertools # dnf install fusioninventory-agent fusioninventory-agent-task-inventory # systemctl start fusioninventory-agent # systemctl enable fusioninventory-agent Edycja pliku konfiguracyjnego agenta

Witaj w bazie wiedzy GLPI Polska dotyczącej instalowania narzędzia GLPI ITSM dla CentOS 8. GLPI to skrót od Gestionnaire Libre de Parc Informatique (Menedżer sprzętu IT Open Source). Jest to bezpłatny pakiet rozbudowanego oprogramowania do zarządzania zasobami