Moduł - Wsparcie

Moduł wsparcia pozwala na tworzenie, śledzenie i przetwarzanie zgłoszeń. Z dodatkowych opcji możliwe jest również utworzenie planów, statystyk oraz zgłoszeń cyklicznych. Wsparcie to głównie:

Zgłoszenia
Pozwalają użytkownikom zgłaszać usterki oraz ustalać typ zgłoszenia, przypisywać konkretnego realizatora, kategorie. Kategorie mogą być przypisane dla określonej grupy użytkowników, profili czy też osoby odpowiedzialnej.
Statystyki
Pomagają z weryfikacją zgłoszeń, ustalenia średniego czasu realizacji oraz średniego rzeczywistego czasu trwania wykonywania zgłoszenia. Statystki w połączeniu z wtyczką „Dashboard" pozwalają na wizualne przedstawienie i monitorowanie jakości serwisu SLA osobno dla zgłoszeń, problemów i zmian. Pozwala to na efektywne monitorowanie i zarządzanie działem wsparcia
Powtarzające się zgłoszenia
Pozwalają pamiętać o ważnych zadaniach. Dzięki tej funkcji możemy zaplanować cykliczne tworzenie się zgłoszeń o regularnej dacie.Np: comiesięczne przypomnienie o weryfikacji oprogramowania.