Moduł - Zarządzanie

GLPI daje możliwość skrupulatnego zarządzania firmą, zapisując wszystkie elementy typu licencje, domeny, umowy, certyfikaty w jednym module, do którego w każdej chwili można wrócić i odnaleźć. Od zarządzania licencjami, budżetem aż do zarządzania dostawcami, kontaktami.

Licencje

Moduł służący do zarządzania, kontrolowania licencji na oprogramowanie, które zostało wdrożone. Kontrolowanie ilości aktywnych licencji jest wyjątkowo przydatne w momencie, kiedy kończy się cykl życia komputera i zostaje on przeznaczony do utylizacji. W GLPI możemy sprawdzić jakie licencjonowane programy są zainstalowane na każdej maszynie. Dzięki temu, zanim jednostka zostanie zutylizowana, możemy wcześniej odinstalować licencjonowany program w celu ponownego użycia.

Moduł - Budżet

To miejsce gdzie można zapisywać wszystkie wydatki dotyczące firmy. Do wpisu możemy załączyć wybrane dokumenty i przypisać konkretne zasoby takie jak: komputery, drukarki itp., określając ich wartość. Przeglądając dany budżet, jesteśmy w stanie sprawdzić jakie urządzenia zostały w nim ujęte, oraz jaki jest jego aktualny stan.

Umowy

Moduł w którym mogą znajdować się wszystkie umowy zawarte z kontrahentami oraz dostawcami. Jeden widok , a zawarte są w nim najpotrzebniejsze informacje, takie jak jednostka firmy, data podpisania umowy, okres jaki obowiązuje, data wygaśnięcia, koszt całkowity oraz indywidulane uwagi to każdej pozycji. Jak i umowy to i dokumenty. Glpi pozwala dodawać pliki, mieć podgląd na nie oraz podłączać je do innych elementów/zgłoszeń w GLPI.

Jeśli nie chcesz zapominać o terminie odnowienia swoich domen. Ten moduł kontroluje i weryfikuje ich wygaśnięcie. Pozwala również na zarządzanie informacjami finansowymi, administracyjnymi, gwarancjami oraz linkowanie do zgłoszeń, problemów i zmian.

Certyfikaty GLPI dzięki swoim funkcją może wysłać następujące informacje: DNS; Termin ważności; Rodzaj; Dane certyfikatu (crt/csr/ca/etc).