W dniu 21 lipca 2022 znaczna ilość klientów odnotowała błędy w działaniu funkcjonalności pobierania wiadomości e-mail poprzez system GLPI. Zidentyfikowano problem z uwierzytelnieniem IMAP dla klientów Office 365 i Google Suite https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/basic-authentication-and-exchange-online-april-2020-update/ba-p/1275508 https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/03/less-secure-app-turn-off-suspended.html Wsparciem w rozwiązaniu problemu