W dniu 21 lipca 2022 znaczna ilość klientów odnotowała błędy w działaniu funkcjonalności pobierania wiadomości e-mail poprzez system GLPI. Zidentyfikowano problem z uwierzytelnieniem IMAP dla klientów Office 365 i Google Suite https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/basic-authentication-and-exchange-online-april-2020-update/ba-p/1275508 https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/03/less-secure-app-turn-off-suspended.html Wsparciem w rozwiązaniu problemu

Na oficjalnej stronie Zabbixa została opublikowana wiadomość o możliwości integracji systemu Zabbix z GLPI. Kompatybilność: Zabbix 6 oraz GLPI 9.5.7 Więcej na temat możliwości integracji na stronie Zabbix

Wstępem Możliwości inwentaryzacji GLPI możemy aktywnie rozwiać przy pomocy dodatkowych modułów. Przeszłość pokazuje, że te najpopularniejsze z czasem stają się płatne lub częścią core GLPI. W tym przypadku, z pomocą przychodzi bezpłatna wtyczka Generic Objects (pobierz z GitHub) Scenariusz

Wstępem Formcreator jest wtyczką uniwersalaną. Pozwala na przygotowanie zmyślnego formularza na potrzeby ewidencji nowych dostępów, udziałów sieciowych i czego tam jeszcze potrzebujesz. Utworzony wcześniej formularz, możesz udostępnić zarówno użytkownikom zalogowanym do systemu GLPI jaki i tym bez

Wstępem Wtyczka umożliwia zakładanie zadań z systemu GLPI do systemu Bitrix24. Synchronizacja obustronna. Typ połącznia: API / Wtyczka Wersja GLPI: 9.5.4 – 9.5.6 Scenariusz Umożliwienie komunikacji pomiędzy GLPI a Bitrix24. Możliwości: zakładanie zadań do GLPI z Bitrixa zakładanie zadań

Wstępem Wtyczka do systemu Zabbix umożliwia połączenie z systemem GLPI na poziomie incydentów i problemów. Typ połącznia: API / Wtyczka Wersja GLPI: 9.5.4 - 9.5.6 Scenariusz Umożliwić wystawianie zgłoszeń z panelu Zabbix do systemu zleceń GLPI. Możliwości:

Wstępem Każdy dokument, który pojawi się w GLPI będzie składowany w lokalizacji Zarządzanie > Dokumenty lub w folderze "Files" na serwerze. Scenariusz Scenariusz zakłada potrzebę ewidencji lokalizacji dokumentu. Bez względu na to czy będzie to miejscowość czy

Wstępem Scenariusz wtyczki, zakładał wyświetlenie listy komputerów do których użytkownik był przypisany w czasie całego okresu swojej pracy. Typ połącznia: API / Wtyczka Wersja GLPI: 9.5.4 – 9.5.6 Działanie Kompatybilność: GLPI v9.5.4 do 9.5.6 Wtyczka uzupełnia funkcjonalność parsowania logów

Wstępem Ankiety w standardowej wersji GLPI możesz wysłać w dwóch trybach: wewnętrznie lub zewnętrznie (dedykowany link do systemów zewnętrznych) Wtyczka uzupełnia tę funcjonalność o tryb MIX, pozwalając dostęp zarówno dla zalogowancych jak i tych użytkowników bez dostępu