Moduł - Administracja

Moduł umożliwia zarządzanie użytkownikami, tworzenie nowych profili oraz nadawanie im uprawnień. Moduł ten zawiera opcje w których możesz określić rolę dla każdego pracownika oraz określać przebieg prac. Zarządzanie użytkownikami pozwala:

Dodawać
Usuwać
Wyszukiwać
Modyfikować
Importować oraz eksportować listę użytkowników

Możemy dodatkowo, grupować zasoby oraz użytkowników. Moduł „Reguły” to przydatne narzędzie, które można m.in. automatycznie przypisywać zgłoszenia do realizatora, czy też modyfikować niektóre atrybuty. Takie rozwiązanie na pewno pozwoli zmniejszyć ilość pomyłek i oszczędzić czas na kontrolowanie zgłoszeń