Moduł - Ustawienia

Ten moduł zawiera ustawienia do widoku list rozwijalnych, dodatkowych pól, poziomu serwisu SLA, komponentów oraz zarządzania obiektami. Listy rozwijalne są domyślnie wbudowane w GLPI i mogą być wykorzystywane m.in. do tworzenia list kategorii zgłoszeń czy lokalizacji.

Umowa SLA

Pozwala śledzić oraz w przypadku przekroczenia raportować czy maksymalny czas, który powinien upłynąć zanim bilet zostanie przydzielony przez technika oraz maksymalny czas, który powinien upłynąć zanim zgłoszenie zostanie rozwiązane jest zachowany.