Redis w GLPI

Redis w GLPI – przyspieszamy system

Optymalizacja bazy danych przy użyciu REDIS

Jeśli uważnie czytasz nasze aktualizacje, z pewnością wiesz już, jak przyspieszyć GLPI przy użyciue OpCache

tutaj link: https://glpi.pl/php-74-opcache-szybsze-glpi/

Dziś zajmiemy się bazą danych i szybkością odczytów z pomocą REDIS-a

Redis to przchowywanie cache bazy danych w pamięci RAM, dzięki temu dostęp do nich jest szybszy.

Instalacja Redis dla Centos

Instalacja dla wersji Centos 7.4

sudo dnf update -y
sudo dnf install redis -y


#weryfikacja wersji
rpm -q redis 

#start 
sudo systemctl start redis 
sudo systemctl enable redis


#weryfikacja status redis
sudo systemctl status redis

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, możesz otrzymać taki wynik:

Konfiguracja bazy danych GLPI

Teraz czas na 2 modyfikacje bazy danych. (użyję tutaj PhpMyAdmin)

Dotyczy modyfikacji w tabeli: glpi_configs

Należy utworzyć 2 tabele:

Pierwsza o nazwie cache_db

oraz po edycji wpisać odpowiednie dane:

{"adapter":"redis","options":{"server":{"host":"127.0.0.1"}}} 

oraz druga o nazwie cache_trans

{"adapter":"redis","options":{"server":{"host":"127.0.0.1"}}}

Sprawdzenie statusu GLPI

Jeśli wszystko poszło sprawnie, sprawdź czy GLPI widzi zmiany