SSO (single sign-on) dla GLPI

SSO (single sign-on) dla GLPI

Pojedyncze logowanie (SSO) możliwość dostępu wielu powiązanych, ale niezależnych systemów oprogramowania. Dzięki tej właściwości użytkownik loguje się za pomocą jednego identyfikatora i hasła.

Test poprawności działania został wykonany na wersji GLPI 9.5.6

Instalacja


Pobierz SSO fork

Rozpakuj archiwum do katalogu /plugins/singlesignon
Przejdź do strony GLPI – Konfiguracja > Wtyczki,
Zainstaluj i aktywuj wtyczkę.

Konfiguracja


Przejdź do Konfiguracja > Jednokrotne logowanie i dodaj dostawcę
Aby przetestować, wyloguj się i spróbuj zalogować się za pomocą linków poniżej strony logowania Zaloguj się za pomocą

Przydatne linki