Każdy, kto ma za sobą standardową instalację GLPI od wersji 9.5.0, spotkał się problemem niedostępności stref czasowych. (Access to timezone database (mysql) is not allowed) Skutkiem tego, część akcji automatycznych nie będzie pracowała poprawnie (powiadomienia) oraz zostaje