System GLPI umożliwia ustawienie powiadomień automatycznych dla różnego typu elementów w systemie, wraz określoną datą ważności. Co więcej, program daje możliwość przydzielenia użytkowników, grup lub profili to tych powiadomień. Program może generować powiadomienia dwoma drogami: mailową lub