Wstępem Instalacja dotyczy inwentaryzacji systemu Centos 8 / Rocky Linux. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania na maszynie z systemem Linux. Agent Fusioninventory jest generycznym agentem wieloplatformowym. Może wykonywać szeroki zakres zadań związanych z zarządzaniem, takich jak lokalna inwentaryzacja,

RHEL/CentOS 8: # yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm # dnf install epel-release # subscription-manager repos --enable "codeready-builder-for-rhel-8-$(arch)-rpms" # dnf config-manager --set-enabled powertools # dnf install fusioninventory-agent fusioninventory-agent-task-inventory # systemctl start fusioninventory-agent # systemctl enable fusioninventory-agent Edycja pliku konfiguracyjnego agenta

Zawiera pełny spis urządzeń: gromadzone są zarówno informacje o sprzęcie, jak i oprogramowaniu. Otrzymasz dane o procesorze, pamięci, dyskach, czujnikach itp., A także listę i opis zainstalowanej aplikacji (apk). Inventory Agent dla GLPI działa na Androidzie 1.6