Zostało zrealizowała szkolenie dla działu obsługi informatycznej firmy Hutchinson w Łodzi. Hutchinson jest grupą o światowym formacie, liderem w branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej i produktów powszechnego użytku. Zakres szkolenia obejmował dobre praktyki obsługi Help Desk w oparciu o