Pojedyncze logowanie (SSO) możliwość dostępu wielu powiązanych, ale niezależnych systemów oprogramowania. Dzięki tej właściwości użytkownik loguje się za pomocą jednego identyfikatora i hasła. Test poprawności działania został wykonany na wersji GLPI 9.5.6 Instalacja Pobierz SSO fork Rozpakuj