Na oficjalnej stronie Zabbixa została opublikowana wiadomość o możliwości integracji systemu Zabbix z GLPI. Kompatybilność: Zabbix 6 oraz GLPI 9.5.7 Więcej na temat możliwości integracji na stronie Zabbix

Wstępem Możliwości inwentaryzacji GLPI możemy aktywnie rozwiać przy pomocy dodatkowych modułów. Przeszłość pokazuje, że te najpopularniejsze z czasem stają się płatne lub częścią core GLPI. W tym przypadku, z pomocą przychodzi bezpłatna wtyczka Generic Objects (pobierz z GitHub) Scenariusz

Wstępem Formcreator jest wtyczką uniwersalaną. Pozwala na przygotowanie zmyślnego formularza na potrzeby ewidencji nowych dostępów, udziałów sieciowych i czego tam jeszcze potrzebujesz. Utworzony wcześniej formularz, możesz udostępnić zarówno użytkownikom zalogowanym do systemu GLPI jaki i tym bez

Wstępem Wtyczka umożliwia zakładanie zadań z systemu GLPI do systemu Bitrix24. Synchronizacja obustronna. Typ połącznia: API / Wtyczka Wersja GLPI: 9.5.4 – 9.5.6 Scenariusz Umożliwienie komunikacji pomiędzy GLPI a Bitrix24. Możliwości: zakładanie zadań do GLPI z Bitrixa zakładanie zadań

Wstępem Wtyczka do systemu Zabbix umożliwia połączenie z systemem GLPI na poziomie incydentów i problemów. Typ połącznia: API / Wtyczka Wersja GLPI: 9.5.4 - 9.5.6 Scenariusz Umożliwić wystawianie zgłoszeń z panelu Zabbix do systemu zleceń GLPI. Możliwości:

Wstępem Scenariusz wtyczki, zakładał wyświetlenie listy komputerów do których użytkownik był przypisany w czasie całego okresu swojej pracy. Typ połącznia: API / Wtyczka Wersja GLPI: 9.5.4 – 9.5.6 Działanie Kompatybilność: GLPI v9.5.4 do 9.5.6 Wtyczka uzupełnia funkcjonalność parsowania logów

Wstępem Ankiety w standardowej wersji GLPI możesz wysłać w dwóch trybach: wewnętrznie lub zewnętrznie (dedykowany link do systemów zewnętrznych) Wtyczka uzupełnia tę funcjonalność o tryb MIX, pozwalając dostęp zarówno dla zalogowancych jak i tych użytkowników bez dostępu

Nowa wtyczka GLPI - One-Time Secret - umożliwia bezpieczne dzielenie się hasłem za pomocą popularnego serwisu https://onetimesecret.com/ Aby rozpocząć pracę z wtyczką: instalacja wtyczki w katalogu plugins rejestracja na stronie https://onetimesecret.com/ konfiguracja wtyczki w ustawieniach ogólnych GLPI

Bitrix Connect - nowa wtyczka integrująca tworzenie zadań w systemie GLPI z systemem BITRIX24 Podstawowe funkcjonalności: utworzone zadanie w GLPI replikowane jest do Bitrixa automatyczne dodanie hiperlinka w zadaniu GLPI po utworzenia i powiązaniu go w Bitrix