Piramida komunikacji w systemie GLPI – ewidencja i realizacja zgłoszeń w Hell Desku.
5 (2)

Piramida komunikacji w systemie GLPI – ewidencja i realizacja zgłoszeń w Hell Desku.<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
 id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-34d96924680dc'
 data-rating='5'
 data-rater-starsize='16'
 data-rater-postid='3728'
 data-rater-readonly='true'
 data-readonly-attribute='true'
 ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (2)</span>

Wstępem Piramida komunikacji to propozycja i element szkolenia GLPI komunikacji w systemie GLPI, zaproponowana przez szkoleniowców i ewangelistów 99NET i GLPI Polska. Jej celem jest usystematyzowanie i objaśnienie elementów zawartych w

Czytaj dalej...