Release management Release management to proces zarządzania, planowania i kontrolowania oprogramowania tworzonego na różnych etapach i w różnych środowiskach; w tym testowanie i wdrażanie wersji oprogramowania. Nowa wtyczka GLPI umożliwia: - Rozpoczęcie produkcji i kontrola  zmian -