Instalacja i konfiguracja GLPI 9.5.3 dla Centos 8

Instalacja i konfiguracja GLPI 9.5.3 dla Centos 8

Witaj w bazie wiedzy GLPI Polska dotyczącej instalowania narzędzia GLPI ITSM dla CentOS 8.

GLPI to skrót od Gestionnaire Libre de Parc Informatique (Menedżer sprzętu IT Open Source). Jest to bezpłatny pakiet rozbudowanego oprogramowania do zarządzania zasobami IT, (ITILv2) Service Desk, narzędzie do śledzenia licencji i audytu oprogramowania i wiele więcej.

Wstęp

Zainstaluj i włącz repozytoria Remi, zapewniają one dostępdo niektórych z wymaganych modułów PHP.

dnf install epel-release

dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

dnf module reset php

dnf module enable php:remi-7.4

Instalacja wymaganych pakietów

UWAGA: GLPI wymaga PHP > 5.6, MySQL > 5.6 lub MariaDB > 10.0.

dnf update

dnf install httpd mariadb-server php php-{curl,fileinfo,gd,json,mbstring,mysqli,session,zlib,simplexml,xml,cli,domxml,imap,ldap,openssl,xmlrpc,pecl-apcu} wget tar zip bzip2

dnf --enablerepo=remi install php-pear-CAS
dnf install php-pecl-zip

Konfiguracja PHP

vim /etc/php.ini
memory_limit = 128M
max_execution_time = 30
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 0

Konfiguracja bazy danych

W naszej instalacji będzimy używali bazy MariaDB

systemctl enable --now mariadb
mysql_secure_installation

Logowanie i utworzenie bazy danych GLPI

mysql -u root -p
create database glpidb;
flush privileges;
quit

Pobranie pakietu instalacyjnego GLPI

Żródło: https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.3/glpi-9.5.3.tgz

Standardowy folder instalacji dla Centos 8 to /var/www/html

Instalacja GLPI

Rozpakiowanie archiwum w lokalizacji /var/www/html

tar -xzf glpi-9.5.3.tgz 

Przenisienie zawartości wraz z .htaccess z folderu /var/www/html/glpi do /var/www/html

cp -R /var/www/html/glpi/* /var/www/html

Uprawnienia dla Apache

chown -R apache:apache /var/www/html/*

Prawa do odczytu

chmod -R 755 /var/www/html/*

Konfiguracja Selinuxa.

Jeśli nie wymagana, wyłączyć vim /etc/selinux/config

vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

Instalacja poprzez GLPI GUI

Wejdź na: http://adresIPserwera

Jeśli będą braki w rozszerzeniach, musisz je dodać do serwera. GLPI nie pozwoli na przejscie do kolejnego kroku instalacji.

Po dodaniu rozszerzeń, warto rozpocząć od pierwszego kroku instalacji.

Pierwsze logowanie na uprawnieniach super-admina:

użytkownik: glpi

hasło: glpi

i gotowe

Usuń plik instalacji z lokalizacji

install/install.php

Ustawienia stref czasowych

Aby powiadomienia GLPI działały poprawnie, musisz skonfigurawać poprawne strefy czasowe w systemie.

Ustawienia > Ogólne > Domyślne wartości

Konfiguracja dostępów bazy danych:

mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo/right |mysql -u root mysql -p

Sprawdź użytkownika i nadaj uprawnienia

mysql -u root -p

select user from mysql.db;
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_name` TO 'instalacja'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

I gotowe

Na koniec, sprawdź inne brakujące elementy w module Ustawienia > System

Masz pytania? Odwiedź nas na forum grupy wsparcia GLPI Polska oraz GLPI Connect na Facebooku.

Źródło: https://glpi-install.readthedocs.io/en/latest/index.html