Konfiguracja powiadomień automatycznych GLPI

Konfiguracja powiadomień automatycznych GLPI

System GLPI umożliwia ustawienie powiadomień automatycznych dla różnego typu elementów w systemie, wraz określoną datą ważności. Co więcej, program daje możliwość przydzielenia użytkowników, grup lub profili to tych powiadomień.

Program może generować powiadomienia dwoma drogami: mailową lub systemową (popup w oknie systemu)

Elementy powiadomień

System wymaga ustawienia kilku zależnych od siebie elementów. Najważniejsze z nich to:

  • cron dla skryptów cron.php oraz crontask.php
  • akcje automatyczne w trybie CLI
  • aktywacja powiadomień e-mail (konfiguracja SNMP)
  • aktywacja powiadomień systemowych
  • aktywacja powiadomień i przypisanych szablonów
  • regułowanie powiadomień szablonów zgłoszeń
  • test powiadomienia

Cron dla skryptów

W systemie znajdziesz możliwość wyzwalania akcji automatycznych na 2 tryby: CLPI oraz GLPI. Zalecamy tryb CLI. Tutaj wymagane jest ustawienie crona serwera na wyzwalanie sktypów cron.php oraz crontask.php (co 1-2 minuty)

Warto sprawdzić ilość akcji automatycznych w obiegu crona. Domyślna wartość może być zbyt niska.

Ustawienia > Ogólne > zakładka System

Akcje automatyczne

Akcje automatyczne uruchamiają zadania do wykonania przez system. Sprawdź czas i tryb uruchmienia. Dodając nową wtyczkę, możesz liczyć że wpisze ona swój triger do puli.

Ustawienia > Akcje Automatyczne

Możesz upewnić się że akcja działa poprze weryfikację logów:

Aktywacja powiadomień e-mail (konfiguracja SNMP)

Tutaj rozpoczniesz konfigurację aktywacji i ustawień dla skrzynki SNMP oraz aktywację powiadomień systemowych.

W lokalizacji Ustawienia > Powiadomienia znajdziesz dostęp do konfiguracji E-mail śledzenia wiadomości.

Przejdź do edycji i wypełnij wymagane pola.

Aktywacja powiadomień i przypisanych szablonów

Zakładam że skrzynka do powiadomień działa poprawnie. Sprawdziłeś to wysyłając testowy e-mail?

Czas sprawdzić czy trigery szablonów działają poprawnie i czy przypisany został odbiorca powiadomień.

Przejdź do Ustawienia > Powiadomienia > Powiadomienia

Znajdziesz tam dziesiątki powiadomień z przypisanymi szablonami.

Wybrane do testów powiadomienie (przykład to Add Followup – dodanie śledzenia / wiadomości w zgłoszeniu)

Sprawdź czy powiadomienie jest aktywne i czy przypisałeś odbiorcę.

Regułowanie powiadomień szablonów zgłoszeń

Dzięki regułom, masz możliwość automatycznego wysłania powiadomienia posiłkując się szablonami ze zgłoszeń.

Ustaw regułę: Administracja > Reguły > Biznesowe reguły dla zgłoszeń

Test powiadomienia

Uwaga: powiadomienia i akcje automatycznie nie będą działały poprawnie bez ustawienia stref czasu.

Możesz wywołać powiadomienia (dodać wiadomość w zgłoszeniu testowym) i sprawdzić czy pojawiło się ono w kolejce do wysyłki.