Wstępem Profil to jedna z najważniejszych funkcji w konfiguracji GLPI. To on nadaje użytkownikom określone prawa dostępów. W GLPI możesz zarządzać profilami z menu Administracja > Profile Profil jest powiązany z... Użytkownikiem lub Jednostką (Rekursywnie lub Dynamicznie).Aby