Nowa wersja GLPI 10 beta. Już 15 grudnia 2021 roku, planowane jest udostepnienie wersji beta GLPI 10 Duże zmiany wizualne systemu dzięki wykorzystaniu tabler, Bootstrap 5 oraz Twig. Najważniejsze "cukierki" spodziewane są w obszarze modułu obsługi zleceń, wyglądu oraz narzędzi

Nowa wtyczka GLPI - One-Time Secret - umożliwia bezpieczne dzielenie się hasłem za pomocą popularnego serwisu https://onetimesecret.com/ Aby rozpocząć pracę z wtyczką: instalacja wtyczki w katalogu plugins rejestracja na stronie https://onetimesecret.com/ konfiguracja wtyczki w ustawieniach ogólnych GLPI

Bitrix Connect - nowa wtyczka integrująca tworzenie zadań w systemie GLPI z systemem BITRIX24 Podstawowe funkcjonalności: utworzone zadanie w GLPI replikowane jest do Bitrixa automatyczne dodanie hiperlinka w zadaniu GLPI po utworzenia i powiązaniu go w Bitrix

RHEL/CentOS 8: # yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm # dnf install epel-release # subscription-manager repos --enable "codeready-builder-for-rhel-8-$(arch)-rpms" # dnf config-manager --set-enabled powertools # dnf install fusioninventory-agent fusioninventory-agent-task-inventory # systemctl start fusioninventory-agent # systemctl enable fusioninventory-agent Edycja pliku konfiguracyjnego agenta

Menard to kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża, fundamentowania specjalnego od projektu do realizacji. Menard należy do grupy Soletanche Freyssinet wchodzącej w skład konsorcjum Vinci. Spółka GLPI Polska dostarczymy niezbędne narzędzia i wiedzę w zakresie inwentaryzacji zasobów

Dostępna do pobrania aktualizacja dla GLPI v. 9.5.5 Dotyczy eliminacji kilku wadliwych elementów systemu oraz zawiera poprawki wpływające na bezpieczeństwo przechowywanych danych w systemie GLPI. Changelog Pobierz z GitHub

Nowa prosta wtyczka do zarządzania magazynem i nie tylko. Menedżer zapasów i zamówień (przyjmowanie, przydzielanie i usuwanie zapasów). Dla każdego zamówienia należy określić dostawcę, datę zamówienia oraz datę otrzymania i wystawienia faktury. Dodaj zawartość (typ, model, ilość

Dostępna do pobrania aktualizacja dla GLPI v. 9.5.4 Dotyczy eliminacji kilku wadliwych elementów systemu oraz zawiera poprawki wpływające na bezpieczeństwo przechowywanych danych w systemie GLPI. Changelog Pobierz z GitHub

Firma SaMASZ jest wiodącym producentem wysokiej jakości maszyn rolniczych oraz komunalnych w Polsce już od ponad 35 lat. Dziękujemy że mieliśmy przyjemność spotkania się na webinarium GLPI Polska. Mamy nadzieję że system GLPI spełni pokładane w nim

Witaj w bazie wiedzy GLPI Polska dotyczącej instalowania narzędzia GLPI ITSM dla CentOS 8. GLPI to skrót od Gestionnaire Libre de Parc Informatique (Menedżer sprzętu IT Open Source). Jest to bezpłatny pakiet rozbudowanego oprogramowania do zarządzania zasobami